Yosakoi Festival in Kochi   YOSAKOI.COM

Award winning teams of the 54th Yosakoi festival in 2007

Yosakoi Grand prix
Honiya
Gold Prize
Kyomachi & Shinkyobashi "Yebisu Shibatenren"
Junin Toiro
Kochi Track Association
Silver Prize
Obiyamachusuji
Asahi Shokuhin
Fujitsu Group
Judges' Special Prize
Yusuhara
Nantete Kantete Radio Baribari
50th Anniversary Gakugei-ren
Dancing Spots Union Prize
TAWARAYA
Atagomachi A-gumi Kien Ichiza
Masugata (with Aqua)
Meet you au by KDDI Kochi
Sakura (Kochi Chuo High School)
Mama Shopping Arcade Banbanzai
Art wave
Mukokuseki
Aki Tojin
Visitor Team
Kazusagumi
New Team
Kokushimuso
Children Dancers Team
Kamimachi Yosakoi Naruko Ren
Dancing Spots Union
Leading Car Prize
Kano Kensetsu Happy Dancers Team
Fujitsu Group
NTT DoCoMo Kochi Branch

Return to Yosakoi Festival WWW Home Page

Yosakoi Festival
Copyright © 2007,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright (C) 1995-2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.   YOSAKOI.COM